Privacybeleid

Verwerkersovereenkomst inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Tips ‘n Toes, gevestigd te Mechelsesteenweg 20, 2830 Willebroek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tips ‘n Toes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email-adres

Om je persoonsgegevens te verwerken, maken wij gebruik van de volgende partners: iBeauty.
Het on-line reservatieplatform en agenda-systeem van iBeauty gebruiken we voor het behandelen van afspraken voor schoonheidsbehandelingen en bevat ook jouw persoonsgegevens. Dit platform is streng beveiligd. Persoonlijke gegevens worden onder andere opgeslagen op servers van Amazon Web Services, Inc en Google Cloud.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tips ‘n Toes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • In het kader van promotieactiviteiten
  • Het afhandelen van jouw (achterstallige) betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tips ‘n Toes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tips ‘n Toes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Tips ‘n Toes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tips-n-toes.be. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tips ‘n Toes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.